Збирка задатака 2012/2013.година

http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Zbirke/2013/1.%20ZBIRKA%20SRPSKI%20JEZIK%202012.pdf

Advertisements

За вежбање

.               Поређај следеће реченице по реду (да сачињавају везан текст), тако што ћеш испред сваке уписати њен редни број:

_____    Вода се вратила у реке, језера и баре и животиње су биле спасене.

_____    Остала је само морска вода коју животиње нису могле да пију искапавале су од жеђи.

_____    Играла је смешне игре и засмејавала жапца Тиделина.

     1     Тиделин је био највећи и најжеднији жабац који је икада живео.

_____    Срећом, јегуља је смислила план како да спасе животиње.

_____    Тиделин се засмејао, отворио уста и вода јe покуљала.

_____    једног дана попио је воду из свих река, језера и бара.

2.             Одреди  шта  значи  подвучена  реч   у следећој реченици:

Мајмуни воле да опонашају људе.Та реч  значи:

а)            плаше,   б)            имитирају,           в)             задиркују,            г)                     засмејавају.

Заокружи  слово  испред   тачног  одговора.

3.         Препознај књижевне ликове на основу датих карактеристика и упиши им имена.

1. Прича нам, шали се, сналази, домишља, мудрује и јуначи, без иког свог, у туђим Млецима. Из понуђене пуне шкриње не узима златнике, него још и додаје.

__________________________________

2. Уверен да је дошао крај турској владавини, „на све агине на силу благе и наоко разложне примедбе и опомене одговара оштрим и кратким не_, у ком оно е пуца и жеже као пламени бич“.

__________________________________

3. Успела је да помири завађену браћу и да обојици покаже лепоту и узвишеност породичне слоге, љубави и праштања.

__________________________________

4. Саветовао је и заветовао својим синовима да не буду слабићи и издајници. Сопственим примером показује како се стиче надмоћ над мучитељима, храбро поручујући: „Ја не казах за лажљиве очи…“.

____________________________________

4.         Прочитај пажљиво одломке из епских народних песама и на линијама
напиши тражене одговоре.

1. „Вала, Иво, моје чедо драго,
који с’ баби заменио главу,
свој господи образ осветлао,
свој господи и нашој крајини!“

а) Наслов песме је:  ___________________________________________________________ •

б) Наведене речи у песми изговара   ______________________________________________ .

2. „Стан’ те, браћо, кићени сватови,
док се мало сестрице нагледим!
Ласно ћемо ми за ваше благо,
ласно ћемо – ако јесмо људи.“

а) Наслов песме је:____________________________________________________________ •

б) Наведене речи у песми изговара    _____________________________________________ .

5.         Међу наведеним особинама издвој оне које се односе на Дмитра Јакшића и оне
које се односе на његову жену Анђелију:

несебичност                                                                      Дмитар Јакшић

пожртвованост

плаховитост

племенитост

охолост

искључивост себичност

прмирљивост                                                                             Анђелија

одлучност

пренагљеност

искреност

мудрост

разборитост.

6.               Напиши којим функционалним стиловима припадају следеће реченице.

а)  „Ход зракова зависи од индекса преламања и радијуса кривине површине
рожњаче, сочива и стакластог тела.“

                                                 стил

б)  „Сајам књига у Београду отвориће књижевник Милорад Павић. Сајам се
отвара 20. октобра и траје седам дана.“

                                                 стил

в)   – Видим, накуповао си пуно ствари. Изгледа богат вашар. Ето,.и ја пошао
тамо. Журим. Видећемо се.

                                                 стил

г)   „Морава шуми, љутећи се на гатове и уставе воденица, и по читаве ноћи
кикоће се на месец трчећи по спрудовима.“

                                                 стил

д)  „Против овог решења може се уложити жалба Републичкој управи прихода
у року од осам дана по пријему решења.“

стил

7.             .  У дирљивој тужбалици мајка Стојана Јанковића жали за сином и снахом Јелом:

„Ој Стојане, јабуко од злата, мајка те је већ заборавила; снае Јеле заборавит нећу -снао Јело, неношено злато.“

А. Подвучени делови стихова представљају стилску фигуру која се зове      ________________________

8.             Повежи линијама наслове књижевних дела са називима књижевних врста којима припадају.

Подне, Јован Дучић                                                          рефлексивна(мисаона) песма

Небо, Стеван Раичковић                                                 љубавна песма

Стрепња, Десанка Максимовић                                   родољубива песма

Отаџбина, Ђура Јакшић                                                 описна(дескриптивна) песма

9.             Потрбно је да обновиш чланарину у библиотеци. Народна библиотека се налази у улици Дусана Костића бр. 9. Рачун за уплату је 000-55555-555. Обнова чланарине је 500 динара.  Попуни ову уплатницу.

uplatnica

10.          Одреди падеже подвучених именица у следећој реченици:

После распуста потражио сам књигу коју ми је отац некад поклонио.

распуста:             _______________________________________

књигу:                   ________________________________________

отац:                      ________________________________________

11.          Прецртај реч која по начину постанка не припада низу.

књижица,              књижни,               књижара,              књиговезац,        књижурина,         књижити

12.          Одреди службу подвучених речи у стиховима:

Иза шума, иза гора, иѕа река, иза мора,

жбуња, трава,

опет ноћас   тебе чека чудна нека звезда плава,

звезда права.

Ноћас: ____________________,                  тебе: __________________________

13.          Заокружи слово испред групе примера у којима је извршена промена  Л у О:

а)            зналца, стрелца, неваљалца;

б)            молиоца, спасиоца, читаоца;

в)             ловаца, твораца, бораца.

14.          У следећој реченици подвуци речи у којима запажаш резултате палатализације:

Причеју како је, док су ишли кући, била тишина целом дужином пута.

15.          Подвуци субјекте у следећој реченици:

Ноћу се изненада тргнем из сна: вири Мјесец кроз прозор, гори читаво двориште, а блештави посјетилац уноси ми се у лице.

16.          Заокружи слово испред врсте којој припада подвучена завсна реченица.

Родитењи су нас питали када ћемо доћи кући.

а)            односна                                б)            изрична(зависноупитна)                 в)             временска

17.          Колико има предикатских реченица у датој комуникативној реченици:

Излазили смо из кућ, па поново улазили да бисмо узели предмете потребне за игру.

Број предикатских реченица: ________________________

18.          Следеће реченице преведи са бирократског језика на обичан:

Присутна је нервоза код већине учесника.                _______________________________________________

Ових дана дошло је до повећања цене струје. ____________________________________________

Дошло је до промене плана.                          ________________________________________________

19.          Подвуци у следећем низу млађе штокавске дијалекте:

призренско-тимочки дијалекат, источнохерцеговачки дијалекат, шумадијско-војвођански дијалекат, косовско-ресавски дијалекат, зетско-јужносанџачки дијалекат.

20.          Допуни реченицу:

Вукова реформа је прихваћена __________године, четири године после његове смрти.

Вуков Рјечник из 1818. године прихваћен је са огорчењем у Србији због:

а) малог броја речи,         б)непристојних речи,       в) увођења слова Ј из латинице,

г)ијекавског изговора,      д)речи на латинском и немачком језику,    ђ) употребе народно језика.

Заокружи слова испред тачних одговора.

Задаци за вежбање

1.             Поређај следеће реченице по реду (да сачињавају везан текст), тако што ћеш испред сваке уписати њен редни број:

_____Тамо не може да живи много животиња јер нема довољно хране.

_____У морским дубинама је мрачно и хладно.

______Неке имају оштре зубе, огромна уста и користе блештаво светло са крљушти дапривуку плен.

______Већином су рибе у морским дубинама мале јер немају прилике да једу често.

2.             Напиши којим облицима (формама) казивања припадају следеће реченице:

а)     У мом срцу поноћ. У њој каткад тиња
Мисо да још живиш, мој пределе млади.

Облик казивања:_____________________________________________

б)     Под њим топла септембарска земља, над њим се савиле гране од рода
модрих шљива, а кроз њих се назире небо са дубоком, светлијом
модрином и танка белина памучастих облака.

Облик казивања:______________________________________________

в)      – Оде ти, Симане, далеко.

– Могу ја данас да идем куд год хоћу.

Облик казивања:_______________________________________________

г)      Чим се мало смирило и средило у Сарајеву, он је питао и озбиљне људе и
нове власти, и сви су му рекли да се у односу између кмета и аге ништа не
мења „до даљњега“…

Облик казивања:_______________________________________________

3.         На линију поред наслова сваке песме упиши назив лирске врсте којој та
песма припада (на пример: социјална, родољубива, љубавна…).

а)   „Подне“ – ______________________________________________________ ,

б)   „Небо“ – _______________________________________________________ ,

в)   „Отаџбина“ -___________________________________________________ ,

г)   „Србија“- ______________________________________________________ ,

д)   „Очију твојих да није“ -___________________________________________ .

4.         На основу наведених карактеристика препознај књижевни лик и сети се
наслова књижевног дела у коме се он јавља.

1.  Био је „живи, оличени пријекор“ свима јер није пристао да постане унијат,
већ је остао веран своме православљу. Понављао је уверено и одлучно: „Ја се
уздам у мога српског Риста!“

а) Књижевни лик је:_______________________________ .

б) Наслов дела је :________________________________ .

Нестрпљив је док чека свога сина за кога му је јављено да је рањен. Свим
силама настоји да победи најпре своју стрепњу, а потом и бол кад је угледао
сина „без десне ноге и леве руке“

а) Књижевни лик је:_______________________________ .

б) Наслов дела је :_________________________________ .

Издржао је најтеже муке у турској тамници. Ниједним знаком није одао да је
жив. Није одолео, међутим, девојачкој лепоти. Спасла га је наклоност турске
девојке Хајкуне.

а) Књижевни лик је:_______________________________ .

б) Наслов дела је :_________________________________ .

Побегавши из турског ропства, враћа се у свој дом, где затиче женине
сватове. Не свети им се, племенито позива на људскост и разумевање. Своју
жену придобија да остане с њим, а сватовима дарује своју сестру.

а) Књижевни лик је:_______________________________ .

б) Наслов дела је :_________________________________ .

5.         На одговарајућој линији напиши име и презиме писца наведеног књижевног
дела и одреди ком књижевном роду то дело припада:

Писац                                    Књижевни род

  1. „Прича о кмету Симану“                                                                     _____________________
  2. „Покондирена тиква“                                                                            _____________________
  3. „Поп Ћира и поп Спира“                                                                     _____________________
  4. „Очију твојих да није“                                                                          _____________________
  5. „Писма из Италије“                                                                               _____________________
  6. „Сумњиво лице“                                                                                _______________________

6.         Препознај примере изражајних средстава (стилских фигура) и заокружи
бројеве уз тачне одговоре.

На јави је душа моја богат сељак, весељак

1) симбол

2) метафора

Ја босиљак сејем, мени пелен ниче.

1) контраст

2) поређење

Ливада крај реке сања.

1)алегорија

2) персонификација

7.             На основу дате табеле одговори на питања:

б) Зашто се Хера покорава Зевсовој вољи?

_______________________________________________________________________________________

в)  Који од описаних богова/богиња иа супротне особине?

__________________________________________________________________________________________

8.           У древном Египту веровало се да од богова зависи колико ће успешно бити обрађивање плодних поља у долини реке Нил. Зато су се људи клањали божанствимакао што су: Амон Ра, бог Сунца, Изида, богиња Месеца, Озирис, бог подземља, Хапи, бог Нила…Само су неки богови имали људске главе. Већина је на људском телу носила главу неке животиње, јер су у египатској култури животиње заузимале важно место. Човек који би убио свету животињу могао је злочин платити главом. У свете животиње убрајане су: мачке, ибиси, крокодили, одрећене врсте риба и јошнеке животиње.

Шта сазнајемо иѕ овог текста_

Из овог текста сазнајемо ЗаокружиДА или Не
Како су Стари Египћани обраћивали поња у долини Нила ДА Не
Како су се звали неки од богова у древном Египту ДА Не
Како су Стари Египћани исказивали поштовање према светим животињама ДА Не
Ко је кажњавао људе који су убили свету животињу ДА Не

9.    Које су три гласовне промене извршене у следсћим речима:

а ЗАДАЦИ                                                              __________________   ,________________ ,_______________

б) ИШЧАШЕЊЕ                                                     _________________   ,________________ ,_______________

в)  ИШАРАТИ                                                           ___________________  ,________________ ,_______________

10.   О КАКО ПАХНЕ СНЕЖНИ БЕХАР ШЉИВА! ДА ЛИ ЋЕ СЛИКАР НА СВОМ ПЛАТНУ ЗНАТИ УЗ БОЈЕ И ТАЈ МИРИС ДА УХВАТИ? Одреди којој врсти припадају подвучене речи:

а)О ___________________________ ,                           б)КАКО _____________________

в) СНЕЖНИ _____________________ ,                         г) ДА  ______________________

д)СВОМ_________________________ ,                           ђ)ЗНАТИ ___________________

е)УЗ ____________________________ ,                          ж)МИРИС ___________________

з) ДА___________________________ .

11.      У кућице испред примера у левој колони упиши бројеве из десне колоне који
им одговарају.

/__ / а) хладан – врућ; тежак – лак                                  1. вишезначност, полисемија

/__ / б) галама – вика – жагор – граја                              2. устаљени изрази, фразе

/__ / в) Нисам много рад за неки велики рад                  3. антоними

/__ / г) Брзо је научио локални говор.

             Био је то кићени говор на слављу                                    4. архаизми

/__ / д) Тада смо јурили као муве без главе

и тражили стара предавања                                                                  5. синоними

/__ / ђ) полза – отечество – јуност                                                       6. хомоними

12.      Подвуци изведенице у следећем низу:

ИСПИСАТИ, ПРОТИВИТИ СЕ, ЗВЕЦНУТИ, ОЛАКО, НЕЧИЈИ, МАЈЧИНСКИ, ГЛУВОНЕМ, ИМЕНОВАТИ, САКРИТИ, РУМЕНКАСТ, ПЧЕЛАРСТВО, ОМАЛЕН.

13.      Подвуци главну реч и одреди врсту синтагме:

а)  копајући по својим успоменама___________________________________

б)  далеко од центра града__________________________________________

в)   превођење текста уз помоћ речника ________________________________

г)   вредан као мрав ________________________________________________

д)  читати дневне новине ___________________________________________

ђ) голе гране воћака у дворишту_____________________________________

14.      Одреди службу (функцију) подвучених реченичних чланова:
ДРАГО БИЈАШЕ ЛУЈИ КАД ВИДЈЕ КАКО СУ У ЈАБЛАНА ТРБУСИ
ЗАБРЕКЛИ
.

а) ДРАГО БИЈАШЕ   _________________     б) ЛУЈИ  __________________________

в)ВИДЈЕ   __________________________    г)УЈАБЛАНА    _____________________

д)ТРБУСИ  _________________________     ђ)СУ ЗАБРЕКЛИ     _________________

15.      Подвуци објекте у следећим примерима и одреди којим синтаксичким
јединицама су исказани:

а) Његов ага Ибрага, сарач, дошао са четири коња и једним момком да обере своју половину шљива.

б) Људи поскидаше џемпере, поново узеше српове и наставише да раде.

в) Нареди сенат да се то мјесто за довијека назива Славенскијем тргом.

16.     У следећим реченицама стави знаке интерпункције где је то потребно:

а)      Марија ти се моја другарице одлично снашла и то усред Лондона.

б)      Кад се вратио Јован ми је рекао да је рад само огроман рад услов за успех
у белом свету.

в)      На скупу у Паризу главном граду Француске говорио је Марко Петровић а
тај има шта да каже.

г)      Школа је што је све пријатно изненадило организовала одличан турнир у
кошарци који већ улази у трећу годину свог постојања.

17.       Вукова Мала простонародња славеносербска пјеснарица је прва

_____________________________________ , а Писменица сербскога језика по

говору простога народа написана прва

_______________________________________ . У њима је Вук Караџић обележио

два главна правца свога рада. То су:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

18.       Наброј језике који припадају:

а) западнословенским језицима:___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

б) источнословенским језицима:___________________________________________

19.       Неправилну конструкцију ЗА + инфинитив замени правилном конструкцијом
са истим значењем:

То је за неверовати._______________________________________________________

Да ли је то за овде или за понети?_____________________________________________

За надати се је томе.        _____________________________________________________________

20.          Подвучене стране  речи у следећим реченицама замени нашим речима или синтагмама.

Овај бицикл изгледа екстра.          ____________________________________________________

Пратићемо пренос из бекстејџа.   _____________________________________________________

Наставик је баш кул.                        ______________________________________________________

Пробни тест 1

1.             Поређај следеће реченице по реду (да сачињавају везан текст), тако што ћеш испред сваке уписати њен редни број:

_____  Крупан је, робусне главе и великих округлих ушију.

_____Ипак, другачије него у цртаћима, дивљи пас је крвожедан и застрашујући.

_____Дивљи пас разликује се изгледом и понашањем од већине сродника из породице паса.

______По њима подсећа на Дизнијевог јунака Микија Мауса.

2.             Пред тобом је текст о Сићевачкој клисури. Прочитај га пажљиво, а затим подвуци ону реченицу која не припада техничком опису.

 

 

Сићевачка клисура налази се у источној Србији, на територији  Ниша и  Беле Паланке. Најмаркантнији елемент рељефа сићевачког подручја представља долина реке Нишаве, која се због карактеристичног морфолошког склопа и села Сићева у свом средишту, назива Сићевачка клисура. Уколико вас пут нанесе до села Сићево, можете уживати несвакидашњем погледу на клисуру који одузима дах. Клисура се пружа од села Долац на изласку из Белопаланачке котлине до села Просек на уласку у Нишку котлину, на дужини од око 17 км.Настала је усецањем реке Нишаве у кречњачки рељеф. Ову велику композитну клисуру чине 3 морфолошке целине. Градиштански кањон, дужине 7 км, усечен између узвишења Облик и венца Сврљишких планина је најатрактивнији део клисуре. Тесне, готово вертикалне, степенасто одсечене камене литице место је где се гнезде последњи парови сурог орла у Србији.

3.             Пред тобом је графикон који приказује резултате једне анкете. Погледај пажљиво па одговори на питања.

На настави се осећам опуштено /угодно:

sites.google.com                                                                      N=37

никада

1

3%

понекад

2

5%

често

10

27%

увек

24

65%

а) Колико је испитаника учествовало у овој анкети? _________________________________ б) Приближно две трећине испитаника се осећа _______________ опуштено/угодно на настави. в) Колико ученика је рекло да се никада не осећа угодно/опуштено на настави? ________________

4.             Уследећем тексту уочи цитат и фусноту. Цитат препиши на линију испод текста.

Астроно Мајкл Браун, из Калифорнијског института за технологију (САД), који је отктио УБ313, ватрено се залаже да новооткривено тело буде проглашено за планету. Иако је доскора оспоравао тај статус чак и Плутону, сада је брже-боље разгласио: ;;Десета је пронађена!“

5.             Прочитај текст који се односи на књигу Дечји кувар Катрин Либо. Одреди којој врсти

неуметничког текста он припада.

Зашто креативност не бисте показали и у кухињи? Желите ли да ваша деца

постану спретни кувари? Уз помоћ рецепата у сликама, које приказују сваки део поступка

припремања хране, ваши мали кувари ће с лакоћом зготовити чорбу од парадајза,

шпагете, сладолед у облику кловна и друге чаробне специјалитете.

Текст је:

а) расправа;

б) описивање;

в) реклама;

г) технички опис.

Заокружи слово испред тачног одговора.

6.             Заокружи слово испред реченице која је написана према правописним правилима.

а) Говорио је не искрено са мном цело вече.

б) У најбоње урађеном задатку није било не правилности.

в) Плодови које смо убрали нису били не корисни.

г) Сви су одустали од игре не знајући  где сам се сакрио.

7.             У суботу је концерт популарне музичке групе. Напиши 3 до 5 реченица којима ћеш:

а) убедити наставника музичког васпитања да твоје одењеље поведе на концерт;

б) убедити друга да крене са тобом.

а)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.             Напиши колико има предикатских реченица у следећој комуникативној реченици:

У арену су упали кловнови и окретали се на рукама као живи точкови.

_________________________________

9.             Пажњиво прочитај следећу реченицу и одреди службу речи у њој.

Ивана, моја комшиница, прави недељом воћне колаче.

Ивана                                                                                    објекат

моја комшиница                                                                субјекат

прави                                                                                     апозиција

недељом                                                                               предикат

воћне колаче                                                                       прилошка одредба

10.          У сваком наведеном низу глаголских облика прецртај онај који том низу не припада.

а)            чујући, кујући, видећи, помоћи

б)            рекосмо, дођосмо, говорасмо, прођосмо

в)             пливамо, кажимо, чувајмо, вежимо.

11.          Испод сваког цитата напиши број оног облика казивања који је у цитату заступњен.

1. приповедање                  2. описивање

,,Из далека видело се да је Велики пијац осветљен… Изнад уласка у шатру подрхтавало је широко, обасјано платно на ком је писало црвеним словима:,, Циркус Валер“.“

_____________

,, У арену су, уз смех и радосно дечије кликтање, упала два кловна. Трчали су, претурали се, прескакали један другог и окретали се на рукама као живи точкови.“

_______________

,,На пространој површини Великог пијаца почели су једног дана да слажу неке греде и летве и да гомилају сандуке. Идућииз школе, ми смо се заустављали и посматрали запослене људе како послују око тих ствари и како у том раду свака од њих добија своје место, нови изглед и тиме објашњење и оправдање.“

_______________

,, Неколико редова седишта од дасака сачињавали су правилан круг око циркуске арене посуте дебелим слојем меке и жућкасте струготине.“

_______________

12.          Пажљиво прочитај следећи цитат. размисли о улози подвученог дела текста у оквиру целине текста.

,, Раније се вечерало, свечано обукло. Из куће смо изашли са првим мраком, кад се иначе редовно прегледају прозори и закључавају кућна и авлијска врата. Спуштала се ноћ, а мени је изгледало као да свиће.“

Подвучени део текста има улогу да:

а) опише расположење у граду и међу људима

б) нагласи дечаково узбуђење због предстојећег догађаја

в) истакне да је циркуска светлост толико јака да изгледа као да је дан

г) опише доба дана уочи одласка циркуса.

Заокружи слово испред тачног одговора.

13.         Одреди врсту подвучене синтагме у следећој реченици:

Одмах после доручка изашао сам и испео се степеницама које воде у стрму башту изнад куће.

Подвучена синтагма у реченици по врсти је:

а) придевска

б) прилошка

в) именичка

г) глаголска

14.          .Повежи линијама наслов књижевног дела са књижевним ликом из тог дела. Један наслов

је сувишан.

1. Горски вијенац                                                               а) Благоје казанџија

2. Писма из Италије                                                         б) владика Данило

3. Све ће то народ позлатити                                      в) Петар Петровић Његош

4. Живот и прикљученија

15.          У реченицама су подвучене стилске фигуре. Повежи назив стилске фигуре са словом испред реченице у којој се та стилска фигура налази, као што је започето. Једна стилска фигура је сувишна.

1. контраст                                                                          а) Замирисаше траве под плаштом ноћи.

2. хипербола                                                                       ) Упутио се у град празних бисага и пуна срца.

3. градација                                                                        в) Због мирне нарави и добронамерности

4. метафора                                                                         сви су јој се дивили.

5. персонификација                                                          г) Кржљава јабука је куњала крај расцветане                                                                                                                         крушке.

16.          Прочитај наведене одломке. Напиши назив дела и име аутора на основу одломака.

Од владике и свијех главарах

Селим-паши отпоздрав на писмо.

Тврд је орах воћка чудновата,

не сломи га, ал’ зубе поломи!

Назив дела: ____________________________

Име аутора: ____________________________

17.          Поред поступака јунака и наведених стихова напиши наслов песме

Поступак јунака Стихови из песме Наслов песме
Досетио се мудрог решењаи дао сватовима својусестру уместо своје љубе „Ласно ћемо – ако јесмо људи.“
Претварао се да је мртавкако би побегао из Бећир-агине тамнице. „Ни се миче, ни душицом дише.“
Узео будак и побегаоу хајдуке због зулумапроклете Јерине. „А кадар сам стићи и утећии на страшном месту постајати.“
Није пристао да царуМехмеду преда своја тридобра. „Удри Сталаћ како ти је драгоја ти добра не дам ни једнога.“

18.          Прочитај песму и размисли о лирском субјекту у њој.

Шашава песма

Мама ми каже: шашаво моје,

Шта се то збива у твојој глави?

У њој дечаци, кажем, постоје.

Дечаци смеђи, црни и плави.

Мама ми каже: шашаво моје,

Зар могу тамо сви да се сложе?

Ја мами кажем: кад већ постоје,

Нек ту и стоје − шта се може.

(Мирослав Антић, збирка Плави чуперак)

Да ли се аутор пеме и лирски субјект разликују? Заокружи одговор и образложи га.

ДА                                                          НЕ

Образложи одговор: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

19.          Напиши назив врсте строфе из песме Очију твојих да није Васка Попе.

Очију твојих да није

Не би било неба

У слепом нашем стану.

Назив врстe строфе: _________________________

20.          Прочитај одломак из текста О народним певачима Вука Стефановића Караџића. У њему

он пише о Тешану Подруговићу. Одреди у којим реченицама Вук Стефановић Караџић

износи чињенице, а у којима став (коментар о овом народном певачу). Подвуци чињеница

или коментар.

1. Узмем га уочи Цвети са собом на кола и одведем у манастир Шишатовац.

чињеница                                                                             коментар

2. Био је паметан и, као хајдук, поштен човек.

чињеница                                                                             коментар

3. Никога ја до данас нисам нашао да онако песме зна као он што је знао.

чињеница                                                                             коментар

4. Његова је свака песма била добра, јер је он песме разумевао и осећао.

чињеница                                                                             коментар

Тест из књижевности 1

1.             Пажљиво саслушајте одломак из приповетке Поход на Мјесец, па одредите ко је приповедач.

                Бацам се у ћошак по оне наше најдуже грабље, а стари самарџија Петрак полако исправља ноге, исправља леђа, врат и окреће се дједу, сједећивом и зачуђеном.

 – Нас два одосмо, а ти чувај казан, старо млинско кљусе.

     Дјед је толико забезекнут да већ не умије ни да се покрене ни да штогод упита. Држи у руци празну чашу и гледа за нама двојицом: шале се ваљда, шта ли.

 – Баја, куда ћеш?

 

Приповедач у овом одломку је:

а) Бранко Ћопић

б) дјед Раде

в) дечак Баја

2.             Који пар пословица од понуђених се може повезати по сличном значењу?

а) Ко је луд, не буди му друг. Добар и луд су браћа.

б) Лепа реч гвоздена врата отвара. Гвожђе се кује док је вруће.

в) Више ум замисли него море понесе. Ум царује, снага кладе ваља.

3.             Који историјски догађај је оквир приповедања у наведеном одломку?

„Кад год је, за та три дана и за те три ноћи, изгледало да је српски пораз  сасвим близу, Вишњић је знао да је ипак далеко па је тако и певао. Ваљда су га зато, покаткад, турске тобџије узимале на нишан; ђулад се распрскавала око њега а он се у себи смејао – узаман  тобџије покушавају, ако га и погоде, његово је певање довољно трајало  над Лозницом. Што је битка била неизвеснија то је његов глас бивао  сигурнији.”

(„Улица Филипа Вишњића”, Светлана Велмар-Јанковић)

а) Први светски рат

б) Први српски устанак

в) Балкански рат

4.             На основу понуђеног описа одредите наслов народне епске песме.

У овој песми опеван је јунак по узору на ускочког поглавицу из Равних Котара, сина сердара Јанка Митровића. Он се истакао у борби против Турака, у другој половини 17. века. Историјски податак о његовом четрнаестомесечном робовању у Цариграду и повратак уз откуп, уклопио се у интернационалну епску тему о дугом одсуствовању мужа.

а) Иво Сенковић и ага од Рибника

б) Ропство Јанковић Стојана

в) Мали Радојица

5              . Одредите назив врсте риме заступљене у следећој строфи.

Песмо моја, већ си на полету,

поздрави ми све на овом свету,

поздрави ми славље и голубе,

и сва срца што се силно љубе.

Ј.Ј.Змај Ђулићи (XLVII)

а) укрштена

б) обгрљена

в) парна

6.             Обратите пажњу на улогу Светог Саве у следећем тексту:

Свети Сава био је и учитељ. Једном његовом ђаку,  један пут, нестане заструг меда. Да би пронашао крадљивца, Свети Сава узвикне гласно својим ђацима: „Ко је украо мед, пашће му данас пчела на капу!“ Кад су ђаци после изашли на ручак, онај што је украо био мед непрестано је пазио да му пчела не падне на капу, и тако је у крађи ухваћен.

(Свети Сава и ђаци)

Свети Сава је у овој причи:

а) наратор

б) писац

в) књижевни јунак

7.             Размислите из какве књиге је овај текст па одговорите на питање.

Птице углавном праве гнезда да би заштитиле своја јаја и младунце. Гнезда су обично сакривена, да непријатељи не би дошли до њих. Неке птице праве гнезда од лишћа, гранчица и траве. Остале их праве гурајући камење на гомилу. Када је женка спремна, она полаже јаја. Затим седи на њима, грејући их перјем и чека да се излегу птићи.

а) из енциклопедије за децу

б) из збирке приповедака

в) из уџбеника ботанике

8.             Које књижевно дело НИЈЕ написао Иво Андрић?

а) Прича о кмету Симану

б) Кроз мећаву

в) Деца

9.             Одреди низ у којем све побројане врсте припадају књижевном роду епици.

а) поема, трагедија, биографија

б) балада, комедија, једночинка

в) новела, мемоари, народна епска песма

10.          Одреди назив стилске фигуре подвучене у следећим стиховима.

    Али   пљуска даље, пенуши се вода, 

    ужурбани поток громогласно шуми.

а) персонификација

б) хипербола

в) ономатопеја

11.          Пажљиво прочитај одломак из бајке Златна јабука и двет пауница па одреди који лик има улогу противника.

Сад дође ред на најмлађега сина да и он чува јабуку; он се оправи, дође под јабуку и намести кревет под њом, па легне спавати. (…)У тај час долети девет златних пауница, осам падну на јабуку а девета њему у кревет, како падне на кревет, створи се девојка да је није било лепше у свему царству. (…) Кад у јутру дан осване, устане царев син па однесе оцу оне обадве јабуке. (…) Пошто је тако неколико ноћи једнако радио, онда му браћа почну злобити, што они нису могли јабуке сачувати, а он је сваке ноћи сачува. У томе се још нађе некака проклета бабетина која им обећа да ће ухватити и дознати како он јабуку сачува.

а) браћа

б) златна пауница

в) баба

12.          Лирска песма испевана у форми два катрена и два терцета назива се:

а) сонет

б) дистих

в) спев

13.          Одреди који се ликови помињу у песми Диоба Јакшића.

а) Вукашин, Видосава и Момчило

б) Дмитар, Богдан и Анђелија

в) Угљеша, Гојко и Гојковица

14.          Како се зове девојка која се описује у следећим стиховима народне песме?

     А каква је да је бог убије!

    Од свију је и већа и љепша,

    љепотом је коло зачинила,

    а висином коло надвисила.

 

а) Милица

б) Хајкуна

в) Љепосава

15.          Према следећим стиховима, одредите имена супротстављених јунака.

Он тад пусти своје бојно копље

  своме Шарцу између ушију…

  намјери се јунак на јунака…

  носише се летњи дан до подне…

а) Иво Сенковић и ага од Рибника

б) Кањош Мацедоновић и Фурлан

в) Марко Краљевић и Муса Кесеџија

16.          Како се зове текст дат у загради, у следећем примеру?

ВУК БРАНКОВИЋ:

(Устаје, подигавши чашу)

И ја бих, кнеже Лазаре, наздравио!

Ал’ ја бих здравицу поч`о с друге стране!

Не од првога, него од последњег!

а)дидаскалија (ремарка)

б) реплика

в) афиша

17.          Ретроспективне белешке о успоменама аутора на нека значајна историјска и културна збивања називају се:

а) дневници

б) мемоари

в) аутобиографије

18.          Један од наведених наслова не припада народној књижевности. Које је то дело?

а) Хајдук Станко

б) Мали Радојица

в) Стари Вујадин

19           . Подсетите се стихова из песме Међу својима Владислава Петковића Диса, па одредите ко је лирски субјекат.

                                У мом срцу поноћ. У њој каткад тиња

                                Мис`о да још живиш, мој пределе млади.

                                Моја лепа звезда, мајка и робиња, боже,

                                Шта ли данас у Србији ради!

 

а) песник

б) син

в) муж

20.          Одредите главни мотив у следећим стиховима из Ђачког растанка Бранка Радичевића.

Небо ведро, а река се чиста

Тамо-амо у пругама блиста.

Ој, Дунаво, о, ти, реко силна,

Ала си умилна.

 

а) небо

б) река

в) чистота

21.          Које стилске фигуре препознајете у следећој реченици из текста Потера за пејзажима Пеђе Милосављевића? Одредите праву комбинацију.

Пред полазак на сва места дуж прозора седа златно сунце.

а) епитет, метафора, персонификација

б) поређење, симбол, градација

в) хипербола, контраст, ономатопеја

22.          Од ког народног певача је Вук Стефановић Караџић записао песму Бој на Мишару?

а) Филип Вишњић

б) Тешан Подруговић

в) Старац Милија

23.          Који догађај представља историјску основицу Горског вијенца Петра Петровића Његоша?

а) српско-турски ратови

б) истрага потурица

в) сеоба Срба

24.          Одреди врсту стиха у датом примеру.

Хвала сунцу, земљи, трави.

Хвала ваздуху што је плав.

а) осмерац

б) шеснаестерац

в) десетерац

25.          Одреди форму приповедања у следећем одломку:

Све док ово постоји“, мислила сам, „и док могу живети и посматрати ову сунчеву светлост, небо без облака, све док то траје, не могу бити несрећна“.

а) нарација

б) унутрашњи монолог

в) дескрипција

26.          Повежи књижевне јунаке са ауторима у чијим  се делима  онипојављују, тако што ћеш уписати одговарајући број испред сваког лика. (Води рачуна, име једног писца је сувишно, а појављују се два

јунака чији је творац исти писац.)

1. Бранислав Нушић                                                                        _____ Вук Исакович

2. Јован Дучић                                                                                    _____ Јеротије Пантић

3. Данило Киш                                                                                   _____ Ибрага

4. Милош Црњански                                                                         _____ кмет Симан

5. Антоније Исаковић                                                                       _____ Андреас Сам

6. Иво Андрић                                                                                     _____ Зоћа

27.          Дати су називи  четири народне епске песме. Поређај их хронолошки (на основу времена када су се одиграли догађаји опевани у њима).

Најстарије збивање обележи бројем  1, следеће бројем 2 и тако даље.

а) Иво Сенковић и ага од Рибника                                               ______

б) Косовка девојка                                                                            ______

в) Смрт војводе Пријезде                                                                                ______

г) Урош и Мрњавчевићи                                                                 ______

28.          На линији напиши назив стилске фигуре коју откриваш у подвученом делу следећег стиха:

                Шљива се буди крајем априла,

                Развија широка, пребела крила

Подвучена стилска фигура зове се ______________________ .

29.          У народној поезији често се употребљавају стални  епитети. Напиши

поред сваке понуђене именице стални епитет који јој припада.

__________ соко; _________ вино; _________ грло;

__________ љуба; __________ сабља.

30.          Подвуци речи супротног значења (антонимске парове) које откриваш у

наведеним стиховима из народне песме  Иво Сенковић и ага од

Рибника:

Па се Ива коња приватио,

                 па на мејдан оде певајући,

                родитељи осташе плачући.

Вежбања

1.Пажљиво прочитај одломак из књиге Моји изуми Николе Тесле.

Често су ме људи, ко је је то занимало, питали како сам и када почео да себавим изумитељством. То се догодило овако. Један од другова с којима сам се играо добио је прибор за пецање, што је изазвало право узбуђење у селу, и следећег јутра су сви кренули у лов на жабе. Једино сам ја остао сам и напуштен пошто сам се посвађао са тим дечаком. Никада раније нисам видео праву удицу и замишљао сам је као нешто чудесно, нешто што има нарочита својства и очајавао сам што и ја нисам са осталима. Одлучио сам да некако прибавим комадић гвоздене жице, помоћу два камена зашиљио сам њен врх на једном крају, савио је у одговарајући облик и причврстио за јак канап. Потом сам исекао ду гачак штап, нашао неколико мамаца и сишао до потока где је било мноштво жаба. Ниједну нисам успео да уловим и скоро сам се обесхрабрио, када ми је синула идеја да празну удицу зањишем испред жабе која је седела на пању. У почетку се мало уплашила, али мало-помало, очи су јој се закрвавиле, жаба се надула, удвостручила своју величину и прождрљиво загризла удицу. Одмах сам је извукао. Поновио сам, радостан, исти поступак више пута и метода се показала непогрешивом. Када су моји другови, који упркос доброј опреми нису ништа уловили, дошли до мене, позеленели су од зависти.Ду го сам чувао своју тајну, док коначно нисам пред божићним расположењем попустио. После тога, сваки дечак је могао учинити то исто, па је следеће лето било катастрофално за жабе.

Заокружи слово испред оног низа речи које означава ју расположења и осећања главног лика.

а) усамљеност, бес, завист

б) страх, љутња, љубав

в) завист, оча јање, страх

г) усамљеност, оча јање, радост

2. У једном дневном листу, у рубрици Наука и технологија, објављен је следећи чланак.

Пажљиво га прочитај, а затим одговори на постављена питања.

ДЕСЕТА ПЛАНЕТА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА?

БЕЗИМЕНА КРУПНИЈА

Од Плутона је 700 километара дебља у струку. У угледном научном часопису „Природа“ управо је објављено да је откривено најдаље небеско тело у Сунчевој породици, веће од Плутона. Док не добије право име, означено је са УБ313. Новооткривено тело први пут је уочено још 31. октобра 2004. године, али се са објавом није журило. Одговор на питање да ли око наше звезде, Сунца, има или нема десет планета зависи од тога чије стручно ту мачење прихватите.За званично признавање и именовање чека се благослов Међународногудружења астронома (IAU), јединог овлашћеног да просуђује и пресуђује у оваквим случајевима. Пречник загонетног небеског тела је за око 700 километара већи одпречника Плутона и процењује се да износи између 2.859 и 3.094 километара. Кружиоко Сунца орбитом која је чак 97 пута удаљенија од Земљине орбите и саставни једео Куперовог по јаса начињеног од ледених остатака преосталих из времена стварања Сунчевог система.Из планетарног јата јесте, али је неизвесно да ли је планета или планетоид. Астрономи се жустро споре, подсећајући нас на давне неспоразуме шта се под појмом планета (не) подразумева. Наиме, после 1992. опажено је више од хиљаду небеских тела иза путање којом облеће Плутон. Иначе, потрага за десетом планетом траје још од 1930. године. У неколико наврата је обзнањено да је виђена, а потом је то оповргнуто. Прошле године је откривена и Седна, небеско тело отприлике за четвртину мање од Плутона, што је неке астрономе навело да је прогласе планетом. Ипак, превагнуло је мишљење да ниједно тело мање од девете планете (Плутона) не може да се назове тим именом, тј. да буде признато као планета. Meђутим, још није утврђено да ли је величина небеског тела довољан критеријум да се оно прогласи планетом .Астроном Мајкл Браун, из Калифорнијског института за технологију (САД) ,који је открио УБ313, ватрено се залаже да новооткривено тело бу де проглашеноза планету. Иако је доскора оспоравао тај статус чак и Плутону, сада је брже-бољe разгласио: „Десета је пронађена!“

Куперов појас:

а) кружи око Земље

б) кружи око Сунца

в)кружи око УБ313

г) кружи око  Плутона.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Зашто се сматра да Седна није планета већ планетоид?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Препиши цитaт из овог чланка.

___________________________________________________________________________________________

IAU је скраћеница за:

а) Међународно удружење астролога

б) Калифорнијски институт за технологију

в) Међународно удружење астронома

г) Међународно удружење сарадника часописа „Природа“

Одговори зашто је у наднаслову овог текста употребљен знак питања.Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Зато што Међународно удружење астронома тек треба да одлучи како ће се УБ313у ствари звати.

б) Зато што је УБ313 део Куперовог по јаса насталог у време стварања Сунчевогсистема.

в) Зато што Међународно удружење астронома тек треба да одлучи да ли је УБ313планета или планетоид.

г) Зато што је прошле године откривена и Седна.